Eenzaamheid onder jongeren – luister naar de signaalgevers van onze tijd

Het is de week van de eenzaamheid. Eenzaamheid viert hoogtij. Het taboe moet er af. In een leerkring op zoek naar aanknopingspunten voor een oplossing…

‘Mijn ideaalplaatje bij het thema eenzaamheid is dat er samenhang is tussen de professionele tak, voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld de inzet van een vrijwilliger bij het maatjesproject van Humanitas) en burgerinitiatieven om bewustwording te creëren. Er is geen eenduidige methodiek om eenzaamheid aan te pakken’ (Cyril, Humanitas)

‘Het gevoel dat je bij een groep hoort is belangrijk. Voordat je dan de slag maakt om elders vriendschappen te sluiten en je vriendengroep te verlaten moet je wel zeker van je zaak zijn, en juist bij eenzaamheid is dat een grote stap’ (Stijn)

Burgers, eenzame jongeren, jongeren, professionals, kunstenaars, onderzoekers, studenten uit Oost-Nederland en vertegenwoordigers van Humanitas, Wijkracht, ROC van Twente en Gemeente Hengelo hebben de krachten gebundeld en werken sinds begin 2019 samen in een zogenaamde leerkring. Een netwerk waarin samen oplossingen en verbeteringen worden ontdekt. Leren van de buitenwereld staat centraal – een ‘outside-in’ perspectief. Deelnemen aan een ‘leergemeenschap’ zorgt ervoor dat mensen van organisaties continu geprikkeld worden met vernieuwde kennis en ervaringen buiten hun organisatie (Vos, 2020).

‘Nu gaat het goed met me. Vrijwilliger Jenny van Humanitas ging de eerste keer met me mee naar een kerkelijke organisatie. Ze hielp me daarbij, door vervelende stiltes te doorbreken bijvoorbeeld. Nu ga ik daar zelf naar toe. Ik heb geleerd van Jenny hoe ik contact kan maken. Gewoon van de manier waarop zij bij mensen binnenstapt. Dat durf ik niet, maar ik weet nu wel hoe het zou moeten’ (Sharona).

‘Organisaties binnen en buiten het sociaal domein die te maken hebben met eenzaamheid weten van elkaar vaak niet wat ze doen en op welke manier ze kunnen samenwerken’ (Marieke, student social work Saxion)

Als leerkring proberen we meer bewustwording te creëren in de (Twentse) samenleving. Onze missie is ook om te kijken hoe we het werk van de experts beter mogelijk kunnen maken en samenwerking kunnen bevorderen. Dit doen we door alle hoofdrolspelers aan tafel te hebben. In plaats van structuren hebben wij onze netwerken en netwerken van anderen nodig. In plaats van te beginnen met problemen oplossen moeten we eerst de juiste vragen stellen. Het bestaansrecht van de leerkring is de verhalen van eenzame jongeren. De verhalen van eenzame jongeren en van professionals hebben we gevangen in podcasts.

‘We hebben ‘kletsborden’ ontwikkeld met als doel een betekenisvol moment te creëren’ (Meike, onderzoeker Hogeschool Arnhem Nijmegen)

 ‘Via whatapps kan je 24/7 met elkaar in contact zijn, maar geen echt gesprek hebben’ (Koen)

Vanuit de leerkring hebben we vastgesteld dat we geen precieze kaart kunnen aanbieden. Het gaat om een tocht en dat is altijd iets met verrassingen en onvoorspelbare wendingen. Waar mensen openbloeien komen ook organisaties en de samenleving tot leven. Het is inspirerend om met een microkosmos van de Twentse samenleving nieuwe wegen te zoeken, met aandacht voor wat zich in de complexe interactie tussen mensen in en buiten de organisatie als toekomstige mogelijkheid aandient.

Ik doe mee met deze podcasts omdat ik het gevoel van eenzaamheid herken en graag anderen die eenzaamheid ervaren wil inspireren (Janke)

‘Mensen hebben niet door hoe groot het probleem is met eenzaamheid onder jongeren’ (Bart, jongerenwerker Skillz)

‘Iedereen is afhankelijk van contactmomenten. Een introductieweek van de Universiteit is van groot belang voor de rest van je studie. Als dat wegvalt, dan doet dat wat met jonge mensen’ (Cees, huisarts Campus Universiteit Twente)

Dankbaar en trots dat de leerkring wordt voorgezet. We hebben afgelopen jaar de oogst binnengehaald, maar het is is niet af. Heb je als organisatie interesse om mee te doen? Wil je als individu meedenken? Neem contact op met Ellen Temmink. Zij neemt de rol van voorzitter over.

‘Ik zocht iets waardoor ik uit het isolement kon komen. Poppodium Metropool had wat voor mijn ex betekent, misschien kon het ook wel wat voor mij betekenen’ – ‘ik zat in een heel diep zwart gat’ – ‘ik wil nu graag onder de mensen zijn en wat voor andere mensen betekenen’ (Jayson)

De quotes zijn uitspraken van deelnemers uit de serie podcasts die in 2020 zijn gemaakt. De podcasts zijn te vinden op Spotify – Eenzaamheid Onder Jongeren. Speciale dank gaat uit naar Guus Blenke, Eddy Blenke, Saskia Verhagen, Twentse Noabers en Stimuland

Tom Morssink

tmorssink@hotmail.com
No Comments

Post a Comment