Eenzaamheid viert hoogtij. Het taboe moet er af. In een leerkring op zoek naar aanknopingspunten voor een oplossing…

Eind 2018 zaten we met een aantal vrienden uit Hengelo samen om de werkprakijken met elkaar te bespreken. We constateerden dat meerdere jongeren in onze nabije omgeving op de een of andere manier te maken hadden met eenzaamheid. Het gaat hier om jongeren die moeite hebben met toegang tot de sociale omgeving, problemen hebben met sociale vaardigheden of een negatief zelfbeeld hebben. Aanleiding voor ons om hier meer aandacht aan te besteden en dit complexe begrip samen beter te leren begrijpen. We zijn inmiddels een jaar verder, hoe staan we ervoor?

Moeilijk was het niet om enthousiastelingen te vinden die mee wilden praten over ‘eenzaamheid onder jongeren’. Burgers, eenzame jongeren, jongeren, professionals, onderzoekers, studenten uit Oost-Nederland en vertegenwoordigers van Humanitas, Wijkracht, ROC van Twente en Gemeente Hengelo hebben de krachten gebundeld en werken sinds begin 2019 samen in een zogenaamde leerkring. Een netwerk waarin samen oplossingen en verbeteringen worden ontdekt. Hoopvol is dat zoveel mensen bereid zijn om mee te werken in een ‘multidisciplinair team’.

Het bestaansrecht van de leerkring zijn de verhalen van de eenzame jongeren. Gelukkig weten een aantal van deze jongeren ons te vinden. Als leerkring proberen we meer bewustwording te creëren in de (Twentse) samenleving.  Onze missie is ook om te kijken hoe we het werk van de experts beter mogelijk kunnen maken en samenwerking kunnen bevorderen. Dit doen we, door alle hoofdrolspelers aan tafel te hebben. In dit netwerk worden allerlei initiatieven van (jonge) burgers gepresenteerd om eenzaamheid in Twente te reduceren. Bijvoorbeeld het initiatief van Flory Timmer (maakt films over eenzame jongeren) of de initiatieven van Sterre Coenen (zoals het netwerk voor jongeren om te koken voor elkaar). De initiatiefnemers hebben we vooral gestimuleerd en waar mogelijk versterkt. Luisteren en vragen stellen zijn belangrijke vaardigheden bij de leerkring.

We hebben afgelopen jaar vastgesteld dat we in de hulpverlening omtrent eenzame jongeren te makkelijk woorden gebruiken zonder er betekenis aan te geven. Bijvoorbeeld het woord: samenwerking. ‘Hoe geef je betekenis aan het woord samenwerking?’ is een vraag die we ons onder andere stellen in de leerkring. Wat is samenwerking? Hoe werk je samen? En wat is de inhoud van het woord ‘leren’? We proberen de complexiteit van de werkelijkheid en vooral van creativiteit en interactie te ‘zien’ en weg te blijven bij primaire taal van controle en beheersing. Dat is soms best lastig omdat we dingen in willen kaderen. We zoeken de ruimte in regels.

Afgelopen jaar heeft het begrip ‘eenzaamheid’ meer aandacht gekregen, maar we zijn er nog lang niet. Onderzoeker Gerine Lodder van Universiteit Tilburg bevestigde dit afgelopen jaar. Er is nog veel onbekendheid op het gebied van eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat 40 tot 70 procent van alle jongeren tussen de twaalf en vijfentwintig soms of vaak eenzaam is. Doorgaans is dat tijdelijk, maar tussen de 3 en 10 procent van de jongeren heeft last van chronische eenzaamheid. Zij ervaren jarenlang een eenzaam gevoel. De leerkring faciliteert een serie podcasts van eenzame jongeren, voor eenzame jongeren. Ook experts komen in deze gesprekken aan het woord. De serie is vanaf het voorjaar van 2020 online.

Het wordt ons in de leerkring niet voorgeschreven hoe het moet. De gezamenlijke ontdekking en de opbouw van iets dat er toe doet is inspirerend!

Het beste voor 2020!

Tom Morssink

Tom Morssink

tmorssink@hotmail.com
No Comments

Post a Comment