Zelfsturing: het script is nooit af

Veel organisaties hebben de laatste jaren gekozen voor ‘de implementatie’ van zelfsturende teams. Soms met goede resultaten, vaak met veel uitdagingen. Om de processen rondom zelfsturende teams beter te kunnen begrijpen, is een ander perspectief nodig. Een dramaturigische kijk op de werking van zelfsturende teams kan professionals en/of organisaties duidelijk maken waar zij op moeten letten als zij aan de slag willen met zelfsturing. Het is samen geschreven met Maarten Renkema van Universiteit Twente.

Het artikel verscheen in Holland Management Review op 18 februari 2021

Powered By EmbedPress

Tom Morssink

tmorssink@hotmail.com
No Comments

Post a Comment