Over Tom

 

 

Gefascineerd door complexe vraagstukken over samenwerking, leren en organiseren.

 

Mijn professionele missie is om bij te dragen aan het succesvol handelen van leiders, professionals en burgers in de veranderingen die zij ambiëren. In het bijzonder mensen die bezig zijn met de thema’s van nu en van de toekomst: toekomst van werk, energie, klimaat, duurzaamheid, gezondheid, eenzaamheid, inclusie, diversiteit, zorg, wonen en het (hybride) onderwijs.

 

In mijn werkmethodiek richt ik me op betekenisgeving tussen communities, teams en netwerken. Binnen en buiten organisaties zet ik learning communities op. Dit leidt tot betere samenwerking, leren en veranderen. Ik werk op het snijvlak van mens, arbeid en maatschappij.

 

Ik ben in het bezit van een BSc HRM Saxion en een MSc Managementwetenschappen Open Universiteit.